Đổi mới hợp tác, theo đuổi sự xuất sắc

Triển lãm

Khai thác mỏ Trung Quốc ở Thiên Tân

China Mining Conference and Exhibition
Exhibitions02
Exhibitions04
Exhibitions
SONY DSC
SONY DSC

Triển lãm gốm sứ

Exhibitions06
Exhibitions07
Exhibitions08
SONY DSC
Exhibitions001
Bauma CHINA
Exhibitions5
Exhibitions6
Exhibitions7
Exhibitions8
Exhibitions9
Exhibitions10

IMPC

IMPC1
IMPC2
IMPC3