Đổi mới hợp tác, theo đuổi sự xuất sắc

Vận hành và đào tạo

Cài đặt và chạy thử

Lắp đặt và vận hành thiết bị là một công việc tỉ mỉ và nghiêm ngặt, mang tính thực tiễn cao, liên quan trực tiếp đến việc nhà máy có thể đạt tiêu chuẩn sản xuất hay không. Việc lắp đặt thiết bị tiêu chuẩn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của thiết bị. Việc lắp đặt và sản xuất các thiết bị phi tiêu chuẩn ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của toàn hệ thống.

Tập huấn

Việc đào tạo công nhân và việc lắp đặt và vận hành được thực hiện đồng thời, có thể tiết kiệm chi phí trong thời gian xây dựng cho khách hàng. Có hai mục đích đào tạo làm việc:
1. Để nhà máy thụ hưởng của khách hàng có thể được đưa vào sản xuất càng sớm càng tốt để thu được lợi ích.
2. Đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên của chính khách hàng và đảm bảo cho nhà máy thụ hưởng hoạt động bình thường.

Installation and Commissioning3

Training1
Training2
Training3

Sản xuất

Các dịch vụ EPC bao gồm: đạt công suất sản xuất thiết kế cho nhà máy thụ hưởng của khách hàng, đạt độ chi tiết sản phẩm mong đợi, chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu, chỉ số thiết kế về tỷ lệ thu hồi và tất cả các chỉ số tiêu thụ đạt yêu cầu, kiểm soát chi phí sản xuất hiệu quả và quá trình thiết bị có thể hoạt động ổn định.