Đổi mới hợp tác, theo đuổi sự xuất sắc

QA&QC

Kiểm tra thiết bị đã mua

Outsourcing equipment testing5

Kiểm tra độ dày sơn động cơ

Outsourcing equipment testing7

Thử nghiệm điện áp chịu đựng động cơ

Outsourcing equipment testing1

Kiểm tra tiếng ồn

Outsourcing equipment testing2

Kiểm tra cân bằng

Outsourcing equipment testing8

Kiểm tra độ rung động cơ

Outsourcing equipment testing3

Kiểm tra tiếng ồn động cơ

Outsourcing equipment testing6

Kiểm tra nhiệt độ động cơ

Phát hiện kích thước vật liệu

Testing material size1 (1)
Testing material size1 (4)
Testing material size1 (6)
Testing material size1 (2)
Testing material size1 (7)
Testing material size1 (3)
Testing material size1 (9)

Phát hiện kín hơi

Air tightness test1 (1)

Phát hiện kín hơi

Air tightness test1 (2)

Phát hiện độ kín khí của đường ống

Air tightness test1 (3)

Phát hiện kín khí áp suất cao

Phát hiện độ dày màng

Paint film thickness detection1 (1)
Paint film thickness detection1 (3)
Paint film thickness detection1 (4)

Phát hiện khuyết tật & phát hiện bề mặt

Flaw detection1
Surface cleanliness testing1 (1)
Flaw detection4
Surface salt detection
Flaw detection3

Các phát hiện khác

QA-QC

Khác

Gear meshing

Sự tham gia của bánh răng

Measure workpiece temperature before painting

Nhiệt độ phôi trước khi sơn

Impact test1

Kiểm tra tác động1

Machine test

Vận hành tổng thể đơn vị

Impact test2

Kiểm tra tác động2