Đổi mới hợp tác, theo đuổi sự xuất sắc

Bộ phân tách từ tính hiệu quả cao HMDC

Mô tả ngắn:

Thiết bị này là một loại máy tách từ trống ngược dòng được thiết kế đặc biệt để thu hồi môi trường từ tính. Với thiết kế mô phỏng máy tính, hình thành lực từ mạnh và hệ thống từ tính gradient cao, góc quấn từ tính là 138 ° Các cấu trúc hợp lý của thiết bị, có thể tạo ra dòng bột khoáng hợp lý, nâng cao đáng kể tốc độ thu hồi của khoáng từ tính.


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm


  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • những sản phẩm liên quan